Svätá Kunigunda (Kinga), pannaRelikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 5. marec 1234, Ostrihom, Uhorsko;
Smrť: 24. júl 1292 (58 ročná), Starý Sącz, Poľsko;
Beatifikácia: 10. jún 1690, Alexander VIII. (dovolenie kultu);
Kanonizácia: 16. jún 1999, sv. Ján Pavol II.;
Sviatok: 24. júl

Životopis: Sv. Kinga (lat. Cunegundis) sa narodila ako kráľovská dcéra Bélu IV. a jej sestrami boli sv. Margita Uhorská a bl. Jolanta. Kinga bola neterou sv. Alžbety Uhorskej. Ako päťročná bola zasnúbená (niekde sa uvádza vydatá) za sądomersko-krakovské knieža Boleslava V. S ním bola vychovávaná v Sądomeri. Kinga sa najprv dohodla s manželom na dočasnej zdržanlivosti od manželského intímneho života a po uplynutí určitej doby svoju prosbu zopakovala. Boleslav sa vraj jej návrh doživotnej manželskej čistoty najprv zdráhal prijať, ale nakoniec obidvaja zložili sľub do rúk krakovského biskupa. Tradícia aj martyrológium uvádzajú preto Kunigundu ako pannu. Boleslav, kvôli splneniu priania svojej mladej ženy, dostal priezvisko Hanblivý. Ich vzájomná láska viedla k plodnej spolupráci vo verejnom a politickom živote. So svojím manželom zdieľala úspechy i ťažkosti dlhého a náročného panovania, pričom bola opravdivou matkou chudobných a utrápených. Zakladala kláštory a kostoly. Snažila sa chrániť svoj ľud pred útokmi Turkov a dvíhala ho po materiálnej, duchovnej i kultúrnej stránke. Po smrti manžela vstúpila do kláštora v Starym Sąnczu, kde spájala dokonalú františkánsku radosť s duchom prísneho vnútorného pokánia. Prísna k sebe a láskavá k druhým vynikala ako vzor trpezlivosti. Starala sa o chorých a v pôstoch a dlhých modlitbách prežila v kláštore 12 rokov. Oddávala sa modlitbám a žila veľmi asketickým životom až do smrti. Posledných desať mesiacov ju choroba trvale pripútala na lôžko. Úcta k nej sa začala rozvíjala hneď po jej smrti.

Pomoc: patrónka Starého Sąncza; baníkov soli; patrónka svätého manželstva, silných v Bohu; Pienin;

“Svätí sa nepomíňajú. Svätí volajú po svätosti.” (sv. Ján Pavol II.)

Celý text homílie pápeža pri kanonizácii Kunigundy (Kingy), panny – na stiahnutie tu.