Mt 7, 6.12-14
Nedávať sväté psom a nehádzať perly sviniam. Toto slovné spojenie je drsné, ale skôr pre nás než pre poslucháčov v Ježišovej dobe, ktorí boli zvyknutí na takéto pestrofarebné vyjadrovanie. Ono dalo zabrať mnohým, ktorí sa pokúšali nájsť jeho pôvod. Nech už význam pôvodného slovného spojenia bol akýkoľvek, v Matúšovom evanjeliu sa viaže na ohlasovanie evanjelia a jeho náuku. V tomto duchu týmito nečistými zvieratami môže byť sotva niekto iný než najväčší odporcovia evanjelia, poslucháči, ktorí si nevážia ponúkaný dar. Kiež k nim nikdy nebudeme patriť.

Pane, daj, aby sme si vážili sväté veci, ktoré počúvame a ktorých sa dotýkame.

Fr. Damián, OP