sv. Andrej Svorad a BeňadikNajstarší slovenskí (aj uhorskí) svätci, prví poľskí kanonizovaní svätci
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Sv. Andrej Svorad
Narodenie: koniec 10. stor., asi Opatowiec, Poľsko;
Smrť: cca 1032, Nitra, dnešné Slovensko;
Patronát: Nitry, nitrianskej a tarnovskej diecézy, slovenskej mládeže;

Sv. Beňadik
Narodenie:
koniec 10. stor., asi v okolí Trenčína;
Smrť: okolo r. 1035, Skalka pri Trenčíne, dnešné Slovensko;
Patronát: Považia a slovenských pltníkov;
Kanonizácia: 17. júl 1083, Gregor VII.;
Sviatok: 17. júl

Svorad pochádzal zo sedliackej rodiny. Už v mladosti žil pustovníckym životom. Keď sa začiatkom 11. storočia kráľ Boleslav postavil proti staroslovienskej liturgii, odišiel Svorad do Nitry. Tam vstúpil do benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore, kde prijal rehoľné meno Andrej. Po rokoch kláštorného života sa utiahol do jaskyne, neďaleko kláštora, kde viedol pustovnícky život v prísnej askéze. Dobrovoľne vykonával tie najťažšie práce, k čomu pridával častý pôst, ustavičnú modlitbu a prísne sebazapieranie. Okolo pása ustavične nosil kovovú reťaz, ktorá mu po rokoch vrástla do tela, čo zistili až po jeho smrti. Pustovnícky život oslovil aj brata Beňadika, pre ktorého sa Andrej Svorad stal učiteľom a vzorom. Dostával od neho útechu a posilnenie pre duchovný život. So svojím učiteľom žil v pustovníckej jaskyni pri kláštore. Keď Andrej Svorad zomrel, Beňadik odišiel na Skalku pri Trenčíne, kde pokračoval v jednoduchom pustovníckom živote. V domnení, že má peniaze, ho zbojníci prepadli a zavraždili a jeho telo hodili do Váhu. Jeho telo nemohli nájsť celý rok. Legenda biskupa Maura uvádza, že ľudia po celý rok vídavali sedávať na brehu rieky orla, ktorý akoby niečo sledoval. Ponorili sa teda do Váhu a našli jeho neporušené telo. Pochovali ho do hrobu k Andrejovi Svoradovi v Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Úcta k nim sa začala šíriť hneď po ich odchode do večnosti – najmä v okolí Nitry.

„Ó, zásluhy blahoslaveného muža Andreja. Ó, aký blažený a stokrát korunou ozdobený večný život, ktorý v nebesiach vynahradí to, čo bolo na zemi draho kúpené! Ó, neslýchaný spôsob vyznania, ktorý urobil prisľúbené kráľovstvo vzácnejším! Ani pokrm, ani pohodlie svojou prázdnou príjemnosťou nemohli odňať večný život a zlý duch nemohol nájsť prístup ku lži.“ (Maurova legenda)

Posledný septembrový týždeň 2023 bola pre farníkov, ale aj všetkých návštevníkov Kostola sv. Dominika vystavená relikvia svätých Andreja Svorada a Beňadika. Ich život a posolstvo prišiel do Zvolena priblížiť nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Rozprávala sa s ním Alžbeta Paulíková.