Sv. Ján NeumannPrvý svätorečený americký biskup
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 28. marec 1811, Prachatice, Česko;
Smrť: 5. január 1860 (49 ročný), Filadelfia, USA;
Beatifikácia: 13. október 1963, Pavol VI.;
Kanonizácia: 19. jún 1977, Pavol VI.;
Sviatok: 5. január

Životopis: Narodil sa v česko-nemeckej rodine. Po základných štúdiách v rodných Prachaticiach pokračoval v štúdiách na biskupskom gymnáziu v Českých Budejoviciach, kde sa rozhodol pre kňazské povolanie a odišiel študovať teológiu do Prahy. Pre nadbytok kňazov však nebol nakoniec vysvätený, čo iba umocnilo jeho rozhodnutie odísť do Ameriky ako misionár, pretože veľmi túžil získavať duše pre Krista, najmä duchovne opustených európskych prisťahovalcov v Amerike. Po strastiplnej ceste vstúpil na americkú pevninu 2. júna 1836. Ešte v tom istom roku bol v New Yorku vysvätený za kňaza. S najväčšou horlivosťou, napriek mnohým ťažkostiam všetkého druhu, takmer 24 rokov sa statočne venoval práci na spáse duší na rozličných miestach Severnej Ameriky predovšetkým ako kňaz a misionár Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov), do ktorej vstúpil v Pittsburgu roku 1840. V deň svojich 41. narodenín (roku 1852) bol vysvätený na filadelfského biskupa. Je považovaný za zakladateľa amerického školstva, pretože usiloval o vzdelávanie detí a mládeže, vybudoval filadelfskú katedrálu a okolo stovky kostolov. Postavil tiež mnoho sirotčincov a nemocníc. V roku 1855 založil Tretí rád sestier svätého Františka. Zomrel náhle na následky vyčerpanosti na ulici Filadelfie na infarkt.

Pomoc: patrón prisťahovalcov; katolíckej výchovy a vzdelávania;

„Ako Kristus má svoje dielo, my máme svoje; ako sa On radoval, že koná svoje dielo, musíme sa aj my radovať z toho nášho.“
(sv. Ján Nepomucký Neumann)