Svätý NeitRelikvia ex ossibus (z kostí)

Život: 3./4. stor., Rím, dnešné Taliansko;
Sviatok: 16. jún

Životopis: Zápisky o živote sv. Neita sú veľmi skromné. Jeho meno pochádza z gréckeho slova neioti, čo znamená „idúci do hĺbky vecí“ alebo tiež z latinčiny: itus = odchod a zápor ne = nie, čo môžeme preložiť ako „neodchádzajúci“. Už ako mladého ho povýšili na dôstojníka. Mladý však aj zomrel počas prenasledovania kresťanov, pravdepodobne za vlády cisára Diokleciána (303-304) v Ríme spolu s viacerými kresťanmi. Sťali mu hlavu, keď mal približne 25 rokov, ako napovedajú jeho ostatky. Pochovali ho v Kalixtových katakombách v Ríme. Tam sa v roku 1819 našiel jeho hrob a od toho roku sa aj uctieva. Na žiadosť rožňavského biskupa Jána Scitovského, pápež Gregor XVI. v roku 1836 daroval ostatky sv. Neita rožňavskej katedrále Nanebovzatia Panny Márie, čím sa zvýšila jej vážnosť. Ostatky sa nachádzajú v kaplnke bočnej lode nad oltárom. Medzi atribúty, s ktorými sa na maľbách zobrazuje, patrí vavrínový veniec, meč, ampulka s krvou či dôstojnícke oblečenie.

Autorom vyobrazenia sv. Neita nad našou relikviou je Patrik Baláž. Jeho obraz má hlbokú symboliku. Brnenenie je symbolom toho, že bol vojakom. Štít a kopija vzadu za jeho ramenami znamená zanechanie zbraní tohto sveta, pohrdnutie výhodami vojenského stavu. Palma je symbolom mučeníctva a na obraze ju sv. Neit drží ako kopiju, teda ako svoju novú zbraň. V rukách drží prilbu, ktorá je plná jeho krvi. Z prilby vytekajú kvapky krvi, ktoré akoby padali na pozorovateľa obrazu, čo symbolizuje, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Nech jeho krv a jeho svedectvo je aj pre nás posilnením a povzbudením vo viere. Obloha posiata hviezdami predstavuje noc duše, teda okamihy, v ktorých prežíval svoje mučenie. Neitova mladá tvár upozorňuje na to, že zomrel v mladom veku a zároveň je podobná Kristovej tvári, pretože svojím životom sa všetci máme pripodobniť Kristovi. A sv. Neit to urobil najdokonalejším spôsobom – položil život za Ježiša Krista. Dal nám príklad, aby sme ho nasledovali v láske ku Kristovi.

Pomoc:
pomocník mladých a všetkých, ktorí sa snažia o prehĺbenie viery;

Ježiš povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ (Lk 5, 4-5)