SvetJn 17, 11b-19

„Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Svet v dnešnom evanjeliu označuje ľudí vzdialených od Boha, ktorí nepoznajú cestu do večného života. O svojich učeníkoch Ježiš hovorí, že oni už nie sú zo sveta, hoci naďalej žijú vo svete. Nie sú zo sveta, v zmysle, že vďaka posväcujúcej sile milosti sú čoraz bližší Bohu.

„Svet ich znenávidel.“ Je to podobná reakcia, ako keď diletanti znenávidia pravého majstra. Už samotná jeho prítomnosť ich usvedčuje z neodbornosti. Podobne ľudia zvyknutí na spôsob života, akoby Boha nebolo, sa cítia znepokojení, keď sa uprostred nich objaví človek rešpektujúci Božie prikázania, ktorý stavia Boha na prvé miesto.

„Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ Ježiš nechce, aby sa jeho učeníci od sveta izolovali. Naopak, posiela ich do sveta, podať ruku nejednému z tých, ktorí ich spočiatku nenávidia. Je to ako v prípade ťažko chorého dieťaťa, ktoré považuje lekára za nepriateľa. To však nie je dôvod, aby lekár prestal zachraňovať dieťa.

Fr. Šimon OP