Mt 15,29-37

Advent je o túžbe človeka priblížiť sa Bohu a o dovolení Bohu priblížiť sa nám. Túto túžbu však môžu oslabovať mnohé okolnosti: strach, bolesť, zlyhanie, výčitky, pád… Akési vedomie, že nie sme hodní. Dnes v evanjeliu počujeme, ako k Ježišovi prichádzajú chromí, slepí, nemí a inak paralyzovaní a on ich uzdravuje. Čo to vypovedá? To vysvetľuje Písmo na inom mieste, keď prichádzajú učeníci Jána Krstiteľa opýtať sa Ježiša, či je Mesiáš, a on odpovedá: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Mt 11,5). Boh je nám blízko práve cez prijatie našich krehkých miest života, aby nás uviedol do plnosti života. Obnovme sa v tejto túžbe po plnosti života, ktorú dokáže dať jedine Boh.

Pane, zapáľ našu túžbu po tebe ohňom lásky Ducha Svätého.

Fr. Irenej, OP