úplná radosťJn 16, 23b-28

V dnešnom úryvku evanjelia Ježiš hovorí o dni, kedy sa jeho priatelia presvedčia, že sa všetko otočilo. Bude to deň, kedy budú pozorovať Svetlo silnejšie ako slnko. Už nebude miesto na otázky ani pochybovanie. Všetko dovtedy záhadné, ťažké na pochopenie, sa stane jasné a samozrejmé.

„Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“ V texte nie je priamo vyjadrená vôľa Otca, ale taký je zmysel Ježišových slov. Vôľa Otca je, aby vaša radosť bola úplná. Padá múr, ktorý oddeľoval človeka od Boha. Pokoj zmŕtvychvstalého Krista odstraňuje všetky prekážky medzi človekom a Bohom.

„Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.“ V týchto slovách je vyjadrená dôvera medzi priateľmi bez potreby prostredníkov. Otec vo vás zazrie a spozná Mňa. Preto nebude potrebné, aby som sa prihováral za vás.

Fr. Šimon OP