Jn 6, 24-35

„Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Úprimné, vytrvalé hľadanie Ježiša nikdy nie je zbytočné, neskončí sa sklamaním, ale stretnutím s Ním. Nachádzajú ho tam, kde nečakali, že ho stretnú. A deje sa to preto, že ho neprestali hľadať.

„Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ Kto nájde Ježiša, nájde ho preto, aby ho ešte usilovnejšie hľadal a chcel porozumieť spôsobu Jeho myslenia, ktoré nie je z tohto sveta.

Kresťanský život je výzvou plnšie prežívať svoj každodenný život. Svätá Katarína Sienská (1347-1380) opisuje otázku, ktorú jej položil Boh: „Katarína, čo hľadáš, mňa, alebo svoje pocity?“

Fr. Šimon, OP