„Ja som pravý vinič.“ Vzácnosť viniča spočíva v tom, že dokáže vyživovať ratolesti. Je v službe ratolestiam. Ratolesti zas slúžia životu ovocia, ktoré sa obetuje pre nové víno, ktoré obšťastňuje srdce človeka.

Ježiš sa identifikuje s viničom a jeho Otec je vinohradník. „On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva.“ Je to prípad človeka, ktorý len prijíma život, ale neodovzdá ho ďalej. Taký život bude odstrihnutý, keďže neprešiel ďalej, tak zhorí.

„Ratolesť, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Úspešný život je voľba a voľba spočíva vo výbere. Vyberáme si napríklad školu, povolanie, partnera. Ak si zvolíme nejakú možnosť, ostatné musíme odstrihnúť. Nemôžeme sa venovať všetkým záľubám, navštevovať všetky školy, ak chceme byť úspešní v nejakej oblasti, potrebujeme sa jej venovať. Musíme si vybrať nejakú možnosť a ostatné odstrihnúť.

Fr. Šimon, OP