Kristus káže zástupom z Petrovej loďky - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 3, 7-12

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru.“ Uvedomuje si, že naňho sliedia neprajní ľudia, preto sa utiahne do samoty. Nevnucuje sa, ani nevyhráža svojim protivníkom, dokonca zakazuje rozprávať o svojich zázrakoch.

Prečo tak Ježiš koná? Lebo vlna úspechu a slávy znemožňuje správne porozumieť jeho tajomstvu. Z Ježišovho utiahnutia sa od hluku sveta, prijatia cudzieho utrpenia a vlastnej smrti sa zrodila Cirkev. Na kríži sa tiež od nás „vzdialil“, aby bol s nami už nerozlučne spätý.

Prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ježišova Cirkev je spoločenstvom chudobných, zajatých, slepých, utláčaných, ktorí prijali dobrú správu o oslobodení v Kristovi. Ak je Cirkev mocná v tomto svete, pohŕdajúca inými, u iných vyvoláva závisť a sama závidí, v takom prípade je najslabšia a potrebuje uzdravenie. V takom prípade Cirkev nie je Kristova, ale Saulova, ktorý žiarlil na Dávida (1 Sam 18. kapitola).

Fr. Šimon OP