Vesmír - ľudstvo - schody do neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 5, 31-47

V dnešnom evanjeliu sme počuli záverečnú časť piatej kapitoly Jánovho evanjelia o význame sobotného odpočinku. Uzdravením chorého Ježiš porušil sobotný odpočinok. Snaží sa vysvetliť zmysel sviatkov, no nedarí sa mu zmeniť myslenie učených v Písme. Nakoniec veľmi zreteľne hovorí: „Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.“ Tieto Ježišove slová napísal evanjelista Ján na konci prvého storočia. Oslovuje prvé kresťanské spoločenstvá, aj nás dnes, a chce nám pomôcť riešiť ťažkosti s prijatím Ježiša do svojho života. Vidieť Božie diela vo svete, k tomu je potrebné prestať hľadať svoju slávu. Jedným z príkladov je svätá Tereza z Kalkaty (1910-1997). Keď zahraničný novinár pozoroval jej prácu, videl, s akou láskou a neúnavne sa venuje najchudobnejším, povedal: „Sestra, toto čo vy robíte, ja by so nerobil ani za milión peňazí.“ Ona mu povedala: „Ani ja by som to nerobila za nijakú sumu peňazí. Robím to z lásky k Ježišovi.“

Byť veriacim neznamená iba vedieť mnoho informácií, ale vidieť zmysel celého stvorenia. Jánovo evanjelium nie je opisom toho, čo sa udialo v súvislosti s Ježišom, ale aký to má význam pre človeka v každej dobe. „Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.“ Aktuálne slová aj v dvadsiatom prvom storočí. Ježiš je Boží syn, ktorý pozná ľudské srdcia.

Prečo v neho neuverili, prečo je také ťažké aj dnes vidieť slávu Boha vo svete? „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“

Matka Tereza bola v jednom z kláštorov, ktoré založila. Predstavená ju informovala o tom, že sa im veľmi darí, že robia veľa užitočných vecí na poli charity a pomoci najchudobnejším. Chce ju preto poprosiť, aby mohli byť ešte aktívnejšie, o zmenu v programe dňa. Navrhujú skrátiť hodinovú adoráciu na tridsať minút denne. „Milé sestry,“ povedala im Matka, „oddnes budete mať v programe každý deň dve hodiny adorácie. Je to nevyhnutné, aby ste nestratili oči viery.“

Fr. Šimon OP