Mt 16, 13-19

Peter je skalou, na ktorej je postavená Cirkev. Peter, ktorý neskôr Ježiša trikrát počas jednej noci zaprie. Ten, ktorý nemá odvahu stáť pod krížom. On sa stane znamením jednoty nového spoločenstva. Peter, ktorý zlyháva aj pri vedení Cirkvi, keď nedokáže byť rovnako spravodlivý ku všetkým a nedokáže stolovať s kresťanmi, ktorí neboli obrezaní. Práve ten Peter je základom, skalou. Boh zveril spoločenstvo tých, ktorí v neho uveria, do rúk jednoduchého rybára z vidieckeho mestečka, slabého a nedokonalého človeka. A pokračuje v tom po stáročia. Lebo milosť zdokonaľuje prirodzenosť. Ježiš v Petrovi už od počiatku videl to, čím sa mal stať: skalou.

Pane, nech ochotne spolupracujeme s tvojou milosťou, ktorá nás zdokonaľuje.

Fr. Damián, OP

skaly