ChliebJn 6, 22-29

Nadšený ľud kladie Ježišovi otázku, čo sa týka jeho zázračného premiestnenia sa do Kafarnaumu. On ju však ignoruje a radšej im hovorí o svojom príchode na tento svet. Na tom jedinom záleží. Vysvetliť im ďalší zázrak by mohlo mať opačný efekt, než chce dosiahnuť. Ľud je fascinovaný materiálnou časťou zázrakov, ale nie je schopný vidieť ich skutočný cieľ, čoho sú znamením. Preto tá poznámka o chlebe. Obraz Tóry ako chleba, ktorý je pokrmom človeka, židovský ľud poznal. Teraz sa však týmto pokrmom stáva sám Ježiš.

Pane, nauč nás veriť v Otca, ktorý ťa poslal, aby si nás spasil.

Fr. Damián, OP