Jn 7, 40-53

Nikodém bol farizej a popredný Žid. Je pekným príkladom vzdelaného človeka, ktorý dozrieval vo viere. Najskôr prišiel za Ježišom v noci, zo strachu a povedal: „Vieme, že si prišiel od Boha.“ (Jn 3, 2) V dnešnom úryvku chce spravodlivý proces pre Ježiša. Na konci evanjelia: „Priniesol sto libier (50 kg) zmesi myrhy a aloe.“ (Jn 19, 39) Stal sa súčasťou najbližšej rodiny, ktorá zabezpečuje Ježišov pohreb.

Zákon mal byť pre Izraelitov ukazovateľom cesty života. Čo sa stalo? Pre mnohých sa stal prikrývkou svojvoľného správania a prisvojovania pravdy. Dnešný úryvok je aj odpoveďou, prečo niektorých ľudí Boží zákon neviedol k prijatiu Mesiáša, ale odmietnutiu. Nikodém je príkladom, že problém nie je v zákone. Aj on sa riadi zákonom: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Rozumný návrh, preskúmať správanie a konanie Ježiša a porovnať so zákonom. Nedostáva odpoveď, je ponížený argumentami ad hominem. Častý jav ľudí, ktorí ak nemajú argumenty, začnú druhú stranu ponižovať, zosmiešňovať… „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“

Na tomto mieste si môžeme všimnúť Jánovu iróniu. Evanjelium poukazuje na evidentnú chybu, ktorej sa dopúšťajú farizeji v tvrdení: „Z Galiley prorok nepovstane.“ V druhej knihe kráľov je napísané, že povstal: „Prorok Jonáš z Gat-Cheferu.“ Ktorý leží štyri kilometre od Nazareta. (2 Kr 14, 24) Tiež to, že Ježiš sa narodil v Betleheme. Problém nie sú pochybnosti. Aj Natanael pochyboval: „Môže byť niečo dobré z Nazareta?“ (Jn 1, 46) S pomocou Filipa spozná, že Ježiš je nielen Mesiáš, ale aj Boží Syn.

„Všetci sa vrátili domov“. Smutný koniec a rozdelenie, ktoré trvá po dnešný deň. Môžem sa otvoriť Ježišovi a obdŕžať život alebo ho odmietnuť. Každý má slobodnú vôľu. Ježišovo prisľúbenie daru živej vody, ktorá premieňa každého, kto verí, ostáva možnosťou pre každého a do konca.

Fr. Šimon OP