vinicaMt 21,33-43.45-46

Najviac dokáže ľudí nahnevať krivda. Keď si niekto nárokuje niečo, o čo sa nepričinil, na čom nepracoval. Preto keď sa človek vžije do roly vinohradníkov, ktorí pracovali vo vinici, a zrazu prídu sluhovia majiteľa vinice prevziať časť úrody, tak ich hnev sa prejaví veľmi ostro, až násilne. No ten príbeh nie je o sociálnej nespravodlivosti. Príbeh o Bohu ako pánovi vinice a ľuďoch ako vinohradníkoch hovorí o tom, že nie všetko v našom živote je výsledkom našej práce. Niektoré veci urobil Boh a dal nám ich do správy: dostali sme dar života, schopnosť poznávať, milovať a aj pracovať. To, čo Ježiš obrazne nazýva výbavou vinice: plot – šírka života, lis – hĺbka, veža – výška. Niektoré veci sme dostali, na iných pracujeme. Prijmime dar v úcte, aby sme sa vedeli podeliť o výsledky práce v dôvere.

Pane, daj nám vieru, aby sme si vedeli uvedomovať tvoje dary v našom živote.

Fr. Irenej, OP