Duša chváli Boha za krásu kvetov - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 16, 5-11

„Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde.“ Prítomnosť Ducha posilní učeníkov a urobí ich schopnými vydávať svedectvo lásky. Budú schopní vyhrať boj so svetom. Spoznajú vlastnú zodpovednosť za hriech, vzhľadom na spravodlivosť, súd a rozsudok.

Evanjelista to vysvetľuje, že Duch posilní učeníkov takým spôsobom, že budú schopní ukázať svetu hriech. Hriech je v prvom rade strata dôvery v Boha. Je to prvý znak svedectva. Spoznať svoj hriech, ktorý Ježiš chce z človeka sňať. Prejavom Ducha je silné osobné puto k Ježišovi. Zjednotenie s Ježišom bude ich silou a bezpečím, ktoré otrasie svetom. Svet nemá nič pevné, o čo by sa mohol bezpečne oprieť. Živá viera Ježišových učeníkov podkopáva svetské istoty a spôsobuje ich úpadok.

Druhou formou svedectva voči svetu je spravodlivosť. Otec nedovolil, aby Spravodlivý poznal porušenie v hrobe. Spravodlivý je iba Ježiš. Vďaka prítomnosti Ducha, učeníci vydávajú svedectvo o súde. Zmŕtvychvstanie Ježiša bolo ponížením kniežaťa tohto sveta. Tam, kde súdil knieža sveta, v smrti. Vo vedomí, že konečne zvíťazil nad Spravodlivým, že sa mu ho podarilo dostať do svojej ríše smrti. Osudy sa obracajú, do ríše smrti sa dostal Život, a zdanlivý víťaz sa stáva porazeným. Učeníci môžu vydávať toto svedectvo iba vďaka plnosti darov Ducha Svätého. Modlime sa dnes o dar Ducha.

Fr. Šimon OP