Biblia Slovo Sväté písmoMt 6, 7-15

Ak máme povedať niečo dôležité a máme na to len chvíľku času, je dobré si nechať poradiť odborníkom, ako si svoju reč pripraviť. Napríklad na súde, kde nám právnik poradí, čo povedať a čomu sa radšej vyhnúť. Svätý Cyprián používa tento príklad, aby ilustroval, prečo je vhodné nechať si do úst vložiť dnešné Kristove slová, keď sa obraciame v modlitbe k Otcovi. Svätý Tomáš Akvinský k Cypriánovmu komentáru dodáva, že modlitba Otče náš je vhodnou kvôli jej krátkosti, kvôli jej dokonalosti a kvôli jej účinnosti. Krátkosť modlitby znamená, že je ľahko dostupná všetkým bez rozdielu. Dokonalá je tým, že v sebe zahŕňa všetky naše potreby. A nech by sme sa modlili akýmikoľvek slovami a prosili o čokoľvek, nikdy by sme sa nemodlili o niečo, čo už nie je zahrnuté v tejto Ježišovej modlitbe. A účinná je preto, lebo nás učí nielen to, čo si máme navonok prosiť, ale aj to, po čom máme vnútorne túžiť.

Pane, vkladaj správne slová do našich úst, keď sa obraciame k Otcovi.

Fr. Damián, OP