Mk 7, 14-23

„Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Ježiš používa dva výrazy na opis čistoty, jeden sa týka potravín a druhý sa vzťahuje na človeka. Rozlišuje medzi nečistotou človeka a čistým alebo nečistým jedlom.

Čistota potravín (katharos) v zmysle, bez cudzích prímesí. Všetko, čo stvoril Boh, je dobré a človek veľmi dobrý. Celé stvorenie je dielom Božej lásky a všetko je darom pre človeka. Problém spočíva v tom, že človek môže dobré dary zle použiť.

A tu prichádzame k druhému termínu (koinos), ktorý sa vzťahuje na človeka a hovorí o jeho zredukovaní. Táto nečistota je spojená so stratou, napríklad ľudskej dôstojnosti. Človek neverí tomu, že bol stvorený na osobný dialóg a partnerstvo so Stvoriteľom. Ježiš túži po našom srdci, aby sa pripojilo k jeho srdcu a bolo súčasťou dialógu Lásky.

Fr. Šimon OP