Lk 21, 20-28

„Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.“ Znamenia nemusia byť príjemné. Je dôležité, aby sme boli otvorení a citliví na znamenia v čase, pretože „nevieme dňa ani hodiny, kedy príde Pán.“

Muž nechal svoj úplne nový bicykel na námestí a vybral sa na nákupy. Na bicykel si spomenul až na druhý deň a ponáhľal sa na miesto, kde ho nechal. Bežal s presvedčením, že bicykel je už dávno ukradnutý. Predstavte si jeho prekvapenie, keď zazrel, že bicykel stojí na tom istom mieste. S veľkou radosťou vošiel do najbližšieho kostola a ďakoval Bohu, že jeho bicykel bezpečne uschoval. Keď vyšiel z kostola, bicykel tam už nebol.

„Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Fr. Šimon OP