ZachariášLk 1,5-25

Zachariáš a Alžbeta boli už v pokročilom veku, no nemali dieťa. Keď sa Zachariášovi zjaví anjel pri jeho službe v chráme, prvé, čo mu povie, je: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba.“ Každé dieťa je Božím darom. Lebo Boh je darcom života. V tomto príbehu Zachariáš získava prísľub dieťaťa, no stráca reč. Niekedy nás naplnenie našich modlitieb môže priviesť k tomu, že sa už nepotrebujeme modliť, veď svoj cieľ máme splnený. Podobne sa mnohí ľudia modlia, kým je v ich živote ťažko. No keď ťažkosti pominú, už si vystačia aj sami, bez Boha. Zachariášovi sa však reč vracia až neskôr, keď sa ho pýtajú na meno dieťaťa. Zachariáš si uvedomil, že počať dieťa je jedna vec, no vychovať dieťa dobre, na to je potrebné veľa viery, lásky a modlitby. Modlitba tak nie je iba rýchlou cestou k naplneniu. Modlitba je cestou, ktorou si nás Boh formuje, premieňa a obnovuje.

Pane, uč nás správne sa modliť a v modlitbe neochabovať.

Fr. Irenej, OP