Lk 6,12-19

Povolanie apoštolov v sebe ukrýva dynamiku, pohyb. Ježiš sa najskôr vyberie na vrch modliť sa. Následne strávi noc v modlitbe, a keď príde svetlo, keď sa rozodní, pozýva apoštolov, aby vystúpili za ním na vrch. Na vrchu ich vyvolí za apoštolov. Byť apoštolom neznamená dostať titul a z výšky vrchu sa pozerať nezaangažovane na tých, ktorí zostali dolu. Byť apoštolom znamená byť pozvaný do služby. Preto hneď po ustanovení schádzajú apoštoli spolu s Ježišom dolu medzi zástup a do každodenného života. Dynamika vystupovania a zostupovania, dynamika prinášania Ježišovho svetla, ktoré zaháňa tmu noci, to je dynamika spásy.

Pane, urob aj nás apoštolmi, ktorí pri tebe čerpajú svetlo a potom ho prinášajú dolu.

Fr. Irenej, OP