Vzkriesený Kristus a apoštoli - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 6,12-19

Ježiš si vyvolil dvanástich apoštolov. Je to tajomné výberové konanie, pretože nepočujeme o žiadnych kritériách, ktoré by mal niekto spĺňať na to, aby sa stal Ježišovým spolupracovníkom. Je to znakom pozvania pre každého jedného z nás, že nie sú objektívne prekážky, ktoré by nám mohli brániť k nasledovaniu Krista. No na čom Ježišovi záleží, je, aby jeho nasledovníci prijali dve formy jeho pozvania. Aby mali účasť na jeho učení a uzdravovaní, na vonkajšej aktivite jeho poslania. No zároveň, aby boli účastní na modlitbe a vzťahu medzi Ježišom a jeho Otcom, stávali sa synmi a dcérami nebeského Otca v Kristovi, to je vnútorné zakorenenie.

Fr. Irenej, OP