Mk 16,15-20

Po prvotnom hriechu boli Adam a Eva poslaní preč z raja, aby v stave hriechu nejedli ovocie zo stromu života a tak aby ich stav netrval večne. Tento pocit, že sú pred človekom zatvorené dvere do raja, prípadne brána do neba, môže zakúsiť každý jednotlivec, ktorý si uvedomí rozmer odcudzenia sa od Boha a blížnych prameniaci z hriechu. Ježiš je spravodlivý a prichádza plniť nie svoju vôľu, ale vôľu svojho Otca, ktorý je na nebesiach, a tak ukázal cestu ľuďom, ako nejesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Ako nebyť pánom, ale služobníkom v láske k Bohu a blížnemu. Preto starovekí autori videli kríž ako strom života a Ježiša ako jeho ovocie. Tak Ježiš navždy otvoril brány neba pre tých, ktorí ho nasledujú, aby sa táto moc pozvania k novému životu s jeho mocou rozliala na všetkých, ktorí ju prijmú.

Pane, uč nás nasledovať tvoj príklad.

Fr. Irenej, OP