Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Peter si uvedomuje, že apoštoli urobili krok viery, ktorého zarmútený bohatý mládenec nebol schopný.
 
Opustiť všetko, to neznamená odmietnuť, ale oddeliť sa. Ježiš vie, že najchudobnejší nie sú tí, čo nemajú peniaze, ale tí, ktorým niet žiadnej pomoci.
 
Ani majetok, ale ani zbavenie sa majetku, neprináša spásu. Večná záchrana, čiže spása, závisí od vzťahu s Ježišom. Blízkosť s Ježišom je ich odmenou. Dôverovali Bohu, že naplní ich potreby a potreby členov ich rodiny.
 
Fr. Šimon OP