ZáhradaJn 20, 11-18

Hľadiac na zmŕtvychvstalého si Mária Magdaléna pomyslela: „To je záhradník.“ Ježiš sa zjavuje ako záhradník, lebo chce chladnú a života zbavenú dušu premeniť na kvitnúcu záhradu. Plač Márie Magdalény pri hrobe pripomína, že život bez Ježiša sa stáva púšťou.

Ježiš vstal mŕtvych, aby vyschnutú a prázdnu dušu človeka premenil na kvitnúcu a životom prekypujúcu záhradu. Po hriechu, prví ľudia museli opustiť záhradu Eden. Pri bránach stáli anjeli, ktorí ohnivými mečmi strážili vstup do raja. (Gn 3,23-24)

Dnešné ráno anjeli zanechali svoje miesta, ukazujú na prázdny Ježišov hrob a vyhlasujú, že brány raja sú opäť otvorené. Stačí spoznať v zmŕtvychvstalom svojho učiteľa a ako Mária Magdaléna povedať: „Učiteľ“ a aj náš život sa môže premieňať na kvitnúcu záhradu.

Fr. Šimon OP