Mt 4, 12-17

Pustovník sa neustále sťažoval na veľkú pracovnú záťaž. Rád hovorieval, že dnes má za úlohu skrotiť dvoch sokolov, cvičiť dvoch vrabcov, že musí dávať pozor na dvoch zajacov a hada, že medzi jeho povinnosti patrí aj nosenie osla a že pracuje aj ako krotiteľ levov.

Prekvapeným poslucháčom, ktorí chceli vidieť ten zverinec, vysvetlil: „Sokoly sú moje oči, ktoré sa pozerajú na všetko! Vrabce sú ruky! Zajace nohy, ktoré často chcú utiecť! Had je môj jazyk, proti ktorému je bezmocných aj tridsaťdva zubov! Somár je moje telo; a lev srdce, stred mojich citov a sily!“

Ježiš nám dnes hovorí: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ A svätý Hieronym (347- 420) nás povzbudzuje: „Kto túži po orechu, rozbíja škrupinu, rovnako kto túži po radosti čistého svedomia, prehltne horkosť pokánia.“

Fr. Šimon OP