Lk 19, 45-48

„A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ Je možné prichádzať do chrámu, modliť sa, prinášať obety v snahe podplatiť Boha, mať dobrý pocit a cítiť sa bezpečne. Ako zlodeji a zbojníci, ktorí majú svoje skrýše bezpečia.

„A denne učil v chráme.“ Chrám má byť aj miestom počúvania Božieho slova. Aby sme vychádzali z chrámu ako proroci, nie zbojníci. K tomu nestačí len popočúvať Slovo, ale treba ho asimilovať, „zjesť“, aby vyplnilo celé naše vnútro. Prorok nielen hovorí o Slove, ale sám sa ním stáva.

V dnešnom texte Ježiš preberá vládu nad Chrámom v Jeruzaleme. Ak je Ježiš pánom chrámu, tak On vyznačuje náš život aj mimo neho. Aby sa ľudia, ktorí chodili do chrámu kvôli bezpečiu, stávali prorokmi.

Fr. Šimon OP