časLk 18, 9-14

Farizejom nemohol zo zákona nikto nič vyčítať. Dodržiavali ho príkladne. Preto mali v duchovných veciach takú veľkú sebadôveru. Svätý Pavol si bol dobre vedomý tohto nebezpečenstva, keď v Druhom liste Korinťanom píše: „aby sme nedôverovali sami sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych“. Farizeji sa postili pondelok a štvrtok navyše aj o vode, platili desiatok aj z toho, z čoho nebolo treba, robili viac, než žiadal zákon. Akoby však robili zbytočné nadčasy, lebo zanedbali to najdôležitejšie. V Božích očiach bol totiž viac spravodlivý mýtnik, lebo on si bol vedomý, že Boha potrebuje.

Pane, buď milostivý mne hriešnemu.

Fr. Damián, OP