Mt 5, 20-26
V Kázni na hore od nás evanjelium vyžaduje veľa. Žiada si ísť hlbšie v našich motiváciách. Žiada si skryté, často ešte nevyužité pramene nášho konania. Žiada si nielen naplniť literu zákona, ale odkrývať aj to, čo v sebe prikázanie ukrýva. Napríklad tak, že zakazuje nielen vraždu, ale pozýva odhaliť jej samotné korene, skryté vo vzájomnej neláske či priam nevraživosti. Preto je dôležité skúmať to, ako hľadíme na druhých, ako o nich uvažujeme alebo ako o nich hovoríme. Problémom tak nemusí byť ani samotný pohľad či slovo, ale predovšetkým zloba ukrytá za nimi.

Pane, daj, nech naše skutky majú zdravé korene v láske k tebe i ľuďom.

Fr. Damián, OP