Mk 10, 32-45

Jakubova a Jánova žiadosť je už tretím zlyhaním apoštolov, ktoré vedie k poučeniu o tom, čo znamená byť učeníkom. Na ich snahu vyniknúť im Ježiš dáva tri odpovede. Najskôr zdôrazňuje, že pre získanie miesta v kráľovstve sa vyžaduje aj utrpenie. Potom priznáva, že nie je jeho kompetenciou určovať status učeníkov v prichádzajúcom kráľovstve. No a na záver, že byť lídrom v novej komunite znamená v prvom rade slúžiť. Z jeho strany však nejde o nejaké teoretické rady. Sám Ježiš totiž vie, že v Jeruzaleme ho nečaká pozemský triumf, ale utrpením pretkaný koniec jeho života. Že prišiel slúžiť a tak viesť všetkých nás k svojmu Otcovi. A že je pevne presvedčený, že Otec jeho i jeho nasledovníkov vovedie do plného spoločenstva so sebou. Už len aby ho teraz nasledovali aj jeho učeníci.

Pane, pomôž nám nasledovať ťa kamkoľvek ideš, do Jeruzalema i k Otcovi.

Fr. Damián, OP