1. Úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, možno získať:

  • raz denne od 1. – 8. novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých (aspoň v mysli);
  • od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra za nábožnú návštevu kostola alebo kaplnky, spojenú s modlitbou Pána (Otče náš) a s vyznaním viery (Verím v Boha);

2. Čiastočné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, možno získať:

  • kedykoľvek za nábožnú návštevu cintorína, spojenú s modlitbou za zosnulých;
  • za nábožnú modlitbu ranných chvál alebo vešpier ofícia za zosnulých;
  • za modlitbu Odpočinutie večné;

Na získanie týchto odpustkov je potrebné dodržať obvyklé podmienky:

  • sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom);
  • sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň);
  • modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva);
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému;

(Porov. Enchiridion indulgentiarum, čl. 29)

Informácia o získaní odpustkov na stiahnutie