Eucharistia Jn 14, 21-26

Júda, nie ten Iškariotský, sa spýtal Ježiša: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ To je otázka, ktorá trápila kresťanov okolo roku sto a je aktuálna aj v dnešnej dobe. Prečo Ježiš svoju moc nezjavuje svetu výraznejším spôsobom, aby nik nepochyboval o tom, kým skutočne je?

Ježiš sa nezjavuje svetu preto, lebo túto úlohu prenechal učeníkom. Čiže aj nám kresťanom, ktorí sme Ježišovi učeníci; cez nás chce Ježiš svetu zjavovať tajomstvo svojho ukrižovania i zmŕtvychvstania. Potrebujeme k tomu pomoc Ducha Svätého, ktorý nám otvorí hĺbku nášho povolania a ktorý bude naším ochrancom.

Ježiš nám dnes predstavuje nový spôsob bytia s nami. Musí odísť, aby mohol byť s nami ešte intenzívnejšie. Byť dobrým kresťanom, na to nestačí byť iba dobrým človekom. Kresťan má byť v jednote s Ježišovým tajomstvom, má sa stávať tým, kým je Ježiš.

Fr. Šimon OP