Pozývame vás na slávenie 25. výročia založenia farnosti Zvolen-Západ.
Príprava začne v piatok 27. 10. a program vyvrcholí v pondelok 30. 10. sv. omšou a modlitbovou vigíliou. 

Výročie založenia farnosti Zvolen-Západ 2023