prázdny hrob Mt 28, 8-15

Ježiš vstal z mŕtvych. Tá istá udalosť však môže niektorých napĺňať šťastím a v niektorých môže vyvolávať nesmiernu hrôzu. Prázdny hrob ženie ženy podeliť sa o ich veľkú radosť. Prestrašená stráž sa machináciami s faktmi chce vyhnúť trestu. A veľkňazi a starší, ktorí mali byť učiteľmi pravdy o Bohu, sa stávajú strojcami šírenia klamstva. Ježišovo vzkriesenie dáva každému šancu ukázať to, kým je. A Ježiš? Ten nazýva svojich učeníkov bratmi. Z toho jediného slova je zjavné Ježišovo odpustenie tým, ktorí zakopli na ceste jeho nasledovania. Pozýva ich znova na stretnutie. Cesta sa teraz ešte len začína.

Pane, nech nám je tvoje vzkriesenie posilou na ceste životom.

Fr. Damián, OP