Lk 21, 25-28.34

„Uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“ Advent v preklade znamená príchod. Cyril Alexandrijský (380-444) poukazoval na dvojaký príchod Ježiša. Pri prvom príchode ležal v jasliach zavinutý do plienok, pri druhom sa zahalí do svetla ako do rúcha. Pri prvom vzal na seba kríž, zahrnutý potupou, druhý raz príde oslávený, obklopený zástupmi anjelov.

Nehľaďme iba na jeho prvý príchod, ale očakávajme aj druhý. Prvýkrát prišiel ako láskavý, učil a presviedčal ľudí. Pri druhom sa každý bude musieť podrobiť jeho vláde, či sa mu to bude páčiť, alebo nie.

Ježiš Kristus príde v sláve a tento stvorený svet sa znovu obnoví. Začíname nový liturgický rok, je to príležitosť pozorne počúvať a uvažovať o Božom slove, aby nás už nič v živote príliš nevydesilo a neprekvapilo.

Fr. Šimon OP