vieraAko mám chápať svoju vieru? Ako jedinú pravdu, alebo ako jednu z mnohých?

Každý človek bol stvorený, aby mal podiel na Láske, ktorou je Boh. Strata dôvery v Boha vytvorila pre človeka nepreklenuteľnú priepasť medzi Bohom a človekom. Túto priepasť nazývame smrť. Ľudské úsilie. Túžba po láske ako zmysle života však v človeku ostala. Človek vytváral vlastné predstavy a spôsob, ako dosiahnuť naplnenie života, Boha. Hoci tieto predstavy človeka o Bohu boli zdeformované, vyjadrovali túžbu vrátiť sa k Prameňu. Človek, ktorý ako slepec hľadá Boha zmyslami. Objavuje ho v kráse a poriadku stvorenia, myslenia. Usiluje sa privolať Boha pomocou rôznych rituálov. Následne ľudia skúmali mýty a vytvárali náboženské systémy. Otcovia Cirkvi učili, že všade tam, kde človek úprimne hľadá pravdu, dobro, lásku, zmysel života, tým odpovedá na vnútorné volanie Ducha Svätého. Hoci človek nemôže obsiahnuť plnosť pravdy, tak v jeho hľadaní sú zrnká pravdy. Boh pozoruje snahu človeka vrátiť sa, zároveň vidí ľudskú bezmocnosť v tomto úprimnom snažení. Úsilie Boha. Vo svojej láske sa Boh rozhodol zjaviť človeku. Oslovil otca všetkých veriacich, Abraháma, aby opustil svoj domov a šiel za Jeho hlasom. Z neho vytvoril ľud, ktorý oddelil od ostatných a začal mu vysvetľovať pravdu o sebe. Povedal, že nemá nič spoločné so stvorením, že je úplne iný. Boh sa zjavuje ako osoba, v plnosti času poslal svojho syna, chce byť blízkym človeku, aby dal najavo, že je láskou a že túži byť milovaný. Prijal ľudskú tvár, aby sme mohli na neho hľadieť, dotýkať sa ho. Prijal telo z nášho tela, aby sa nám mohol prihovárať a aby sme my mali podiel na jeho božskej prirodzenosti.

Viera je teda viac než naše presvedčenie, viac než vyznávanie náboženského svetonázoru. Viera je odpoveďou človeka na pozvanie Boha do osobného vzťahu. Celá Biblia o tom hovorí od počiatku do konca.
Prvá kniha Biblie Genezis (Pôvod) „Adam, kde si?“ Gn 3, 9 a posledná kniha Biblie Apokalypsa (Zjavenie) Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.”
Zj 3, 20

Viera je dar, je to milosť. Znamená to, že sa nemôžem rozhodnúť, že budem veriť. Je to podobné ako skúsenosť lásky, ktorá začína zamilovaním. Nemôžem sa rozhodnúť, že sa zamilujem, ale zrazu zistím, že som zamilovaný. Najskôr „preskočí iskra“. Ako v živote prichádza láska, prichádza aj viera. Môžeme povedať, že človek bez viery nemôže (celkom dobre) porozumieť veriacemu. Viera je niečo ako zmysel pre krásu, hudbu, humor a pod. 

Krajina, v ktorej zakázali humor. Predstavitelia istej krajiny sa rozhodli, že smiech, humor zdržuje pri práci, a tak ho zakázali. Ale ešte sa v tej krajine skrýval istý majster humoru a mladí ľudia vždy túžia po tom, čo je zakázané, a tak sa vydali k tomu skrývajúcemu sa majstrovi humoru a chceli, aby ich tomu humoru naučil, že čo to je, v čom spočíva humor?
„Je to tak, že keď niekto rozpráva ten takzvaný vtip, tak na konci rozprávania zvýši, zmení hlas? A tí, ktorí počúvajú ten vtip, tak im sa potom majú roztiahnuť ústa, (…) a potom majú vysloviť ha, ha? Má sa im počas toho triasť brucho? Čo má byť prvé? Brucho, zuby,…“ … takéto otázky kládli mladí majstrovi humoru.
Majster humoru im povedal: „V tom, čo popisujete, to nie je. Najdôležitejšie je pochopiť ten vtip.“
„Tak v takom prípade nemáme záujem, na také veci my neveríme. Ak sa to nedá rozložiť na zrozumiteľné fakty, tak je to nejaké tajomstvo, (mystika-mystérium), nejaká čudná vec, ktorá neexistuje.“ A keď táto zvedavá mládež od  neho odchádzala, vtedy niektorým z nich došli tieto veci, o ktorých hovoril, a začali sa spontánne smiať. A vôbec si nekládli otázku, čo majú pritom robiť, či brucho, či ústa… Jednoducho to prišlo.

A s vierou je to podobne. Keď sa niekto pýta, čo to je, ako sa to robí, keď sa verí? To znamená, že chodím do kostola? Áno, patrí to k tomu, ale v tom to nespočíva. Môžem chodiť do kostola každý deň a nemusím byť veriaci. Musí preskočiť iskra. Á, takto to je.  (heuréka). Ako keď pochopíme vtip. Nie náhodou majú Ježišove podobenstvá podobnú štruktúru ako anekdoty. Keď prídu za Ježišom a opýtajú sa ho, ako je to s Božím milosrdenstvom, Ježiš im nepovie, že najskôr si budeme definovať Boha, potom si budeme definovať milosrdenstvo. Ale Ježiš im povie: viete, je to ako keď jedna žena stratila peňaženku a potom ju hľadala, hľadala a zrazu ju našla, zavolala susedky a povedala: baby, to musíme osláviť. Ježiš hovorí: tak je to s tým Božím milosrdenstvom, pretože Boh má radosť z každého hriešnika, ktorého nájde, a musí sa to osláviť.

Otázky:

Čo je kresťanská viera?
Viera je dar, pozvanie do osobného vzťahu, ktorý mi  ponúka Boh.


1. Milosť je ústredný pojem kresťanskej teológie. Je to dobrovoľný prejav Božej lásky k človeku v podobe nezaslúženej priazne (napr. odpustenia hriechov) alebo pomoci. Podľa Nového zákona (hlavne Listu Rimanom) je možné získať ju len skrze vieru.

Katechéza na stiahnutie v pdf – kliknite sem.