Skauti donesú do nášho kostola Betlehemské svetlo v stredu 22.12.2021 o 17:45 hod. Počas nasledujúcich dní si ho môžete individuálne prísť odpáliť v časoch, kedy je kostol otvorený pre súkromnú modlitbu, alebo pred/po sv. omši.