Blahoslavená Alžbeta CzackáNevidiaca matka nevidiacich
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 22. október 1876, Biała Cerkiew, dnešná Ukrajina;
Smrť: 15. máj 1961 (85 ročná), Laski, Poľsko;
Beatifikácia: 12. septembra 2021, František;
Sviatok: 19. máj

Životopis: Ružena Mária sa narodila v aristokratickej a hlboko veriacej rodine. V mladosti získala kvalitné vzdelanie. Od detstva mala problémy so zrakom, no definitívne ho stratila v dôsledku nehody v dvadsiatom druhom roku svojho života. Vďaka vrúcnej viere sa z toho psychicky nezrútila, ale vnímala to ako osobitné životné povolanie k službe nevidiacim, ktorých životné podmienky boli vtedy veľmi náročné. Naučila sa Brailovu abecedu, zaujímala sa o najnovšie vedecké výskumy o slepých a veľa cestovala po Európe, aby tak poznávala novodobé koncepcie a metódy práce so slepými. Po rokoch príprav založila v roku 1910 vo Varšave Združenie starostlivosti o nevidiacich. Roky prvej svetovej vojny boli pre ňu časom osobitných duchovných cvičení. V tom čase začala uvažovať nad myšlienkou rehoľného povolania a nad založením rehoľného spoločenstva, ktoré by sa venovalo starostlivosti o slepých. V roku 1917 vstupuje medzi františkánskych terciárov ako sestra Alžbeta od Ukrižovania Pána Ježiša a o rok neskôr zakladá Kongregáciu sestier františkánok služobníc Kríža. Charizmou novej kongregácie bola služba nevidiacim ľudom a zadosťučinenie za duchovnú slepotu sveta. V súčasnosti tvoria obe inštitúcie Dielo nevidiacich so sídlom v Laskach pri Varšave. Svojím životom vydala svedectvo, že duchovná slepota je ťažším postihnutím, než fyzická slepota, preto nevidiace osoby zapájala do apoštolátu medzi nevidiacimi na duši a do zadosťučinenia za duchovnú slepotu sveta. Po druhej svetovej vojne preukazovala lásku a službu každému, kto to potreboval, bez ohľadu na jeho národnosť. Počas svojho života hľadala riešenie mnohých osobných i spoločenských problémov vo viere a v hlbokom duchovnom živote, ktorý pozostával z dôvery a odovzdanosti sa Božej prozreteľnosti, z modlitby a rozjímania, z eucharistickej a mariánskej zbožnosti, z ducha umŕtvovania a služby, ako aj zo skromného, jednoduchého životného štýlu v čistote. Najmä v dlhom a bolestivom období choroby, ktorá viedla k jej smrti, sa ponorila do tajomstva kríža. Je pochovaná v Kaplnke Matky Božej Anjelskej v Laskach.

Pomoc: patrónka nevidiacich; diel, ktoré sa venujú nevidiacim; orodovníčka za duchovne slepých;

„Boh vie, čo a koľko potrebujeme, a dá nám to, keď urobíme, čo od nás záleží. Chce len našu oddanosť a dôveru, a potom bude konať sám.“ (bl. Alžbeta Czacká)