Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 3. máj 1632, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Francúzsko
Smrť: 8. máj 1668 (36 ročná), Quebec, Kanada
Beatifikácia: 23. apríl 1989, sv. Ján Pavol II.
Sviatok: 8. máj

Životopis: Katarína de Simon de Longpré sa narodila horlivým kresťanským rodičom. Vo veku dvoch rokov sa jej ujali jej starí rodičia a už ako dieťa prejavovala výrazný záujem o potreby chorých a chudobných. Ako osemročná prijala prvé sväté prijímanie a zapísala sa do ružencového bratstva. O dva roky nato sa dobrovoľne zasvätila Matke Božej písomným dokumentom, ktorý podpísala vlastnou krvou. V roku 1644 vstúpila do kláštora augustiniánskych kanonisiek milosrdného Ježiša. V roku 1648 patrila medzi tých z rádu, ktorí odpovedali na výzvu pomôcť spolusestrám v Quebecu, ktoré tam pre potreby kolónie založili nemocnicu. Po príchode na miesto začala ošetrovať chorých v nemocnici kláštora, pričom sa starala o ich duchovné aj fyzické potreby, prinášala chorým nádej a útechu. Naučila sa jazyk pôvodných obyvateľov regiónu, aby im tak lepšie poslúžila. Snažila sa priviesť pacientov bližšie k Bohu. Katarína napriek náročnej práci trávila dlhý čas v modlitbe a konala náročné umŕtvovanie. Celý svoj život venovala usadeniu, upevneniu a rozšíreniu katolíckej Cirkvi v Kanade. Napriek prísnemu spôsobu života bola voči druhým veľmi láskavá. Mala dar extáz a vízií Matky Božej, Pána Ježiša, svätého Jozefa i svätého archanjela Michala. Vo svojich prorockých víziách predpovedala mnohé budúce udalosti. Mala vízie duší z očistca a často ju napádali diabli, ktorí jej nedopriali odpočinok, trápili ju duchovne, ale aj fyzicky ju bili. Sestra Mária Katarína ťažko ochorela na tuberkulózu a po prijatí sviatostí pokojne zomrela vo veku iba 36 rokov.

Pomoc: ochrankyňa kanadského ľudu; pri apoštoláte chorých; pri ohlasovaní a upevňovaní katolíckej viery;

„Byť k dispozícii Bohu a nemať na srdci nič iné len jeho službu.“ (bl. Mária Katarína od sv. Augustína)