BohatýMk 10, 17-27

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“

V poviedke Chameleóni sa kňaz zdôveril svojmu kolegovi, že sa cíti akoby jeho farnosť bola mŕtva. Hoci veľa ľudí chodieva v nedeľu na bohoslužby, prakticky nemá takmer žiadnych. Prichádzajú na luxusných autách, oblečení podľa poslednej módy, v duchu sa pýta: „Kde sú chudobní farnosti?“ Keď otvorí pokladničku, pýta sa: „Kde sú bohatí farnosti?“

John Rockefeller (1839-1937), tvorca obrovského majetku, ktorý bol známy aj mnohými charitatívnymi nadáciami, krátko pred smrťou, takmer storočný starec, povedal svojmu priateľovi: „Najchudobnejší na svete je človek, ktorý nemá nič iné okrem peňazí.“

Fr. Šimon OP