Lk 19, 1-10

„Zatúžil vidieť Ježiša.“ Význam mena Ježiš je spása. Človek, ktorý má meno spása. Zachej zatúžil po spáse, chce riešiť svoju smrť. Preto hľadá Spasiteľa. Napriek tomu, že je bohatý, cíti sa stratený.

Chce sa zmeniť, pretože si uvedomil, že bohatstvo mu nezaručuje to, čo mu najviac leží na srdci, čiže spása. Iní v ňom vidia predovšetkým to, že je bohatý. Iba on vie, aká veľká je v ňom túžba vyjsť zo situácie, ktorú považuje za smrteľnú.

Keď sa boháčovi nakoniec podarilo povzniesť nad svoju zvyčajnú situáciu – „vyšiel na planý figovník“ – zazrel, že rovnako Spasiteľ ho vidí. „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ Nemôžeme zazrieť Pána, ak sa nepovznesieme nad masu, zástup, nad svoju všednosť.

Fr. Šimon OP