špirála schodyLk 5,27-32

Niekedy nám veľkosť hriechu v našich očiach bráni vidieť za ním človeka. Ježiš prišiel v prvom rade stretnúť sa s človekom, akokoľvek hriešny by mohol byť. Pretože vie, koľko výčitiek, pochybností a vnútorných zápasov znáša ten, kto vedome hreší. Ježiš vstupuje do špirály hriechu a viny a ponúka inú cestu. Cestu nasledovania Krista, kde sa ľudia aj s vedomím vlastných slabostí a pádov učia milovať a konať dobro. Na tejto ceste si čím ďalej, tým viac uvedomujú, že to nie je ich zásluha, ale Božia milosť v nich, ktorá uzdravuje. Takto Boží lekár lieči rozjatrené rany našej ľudskej prirodzenosti a vracia nás do spoločenstva s ním.

Pane, privádzaj nás na chodník svojich príkazov.

Fr. Irenej, OP