Mt 21,33-43

Aké je miesto človeka v Božom pláne? Evanjelium krásne hovorí, že Boh obohnal vinicu „plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu“. To je symbol pre šírku, hĺbku a výšku Božieho stvoriteľského diela. Následne Boh pozýva ľudí k spolupráci na zveľaďovaní tejto vinice. No ľudia vo vedomí vlastných zásluh, z túžby mať a z veľkej sebalásky sú schopní veľkého zla – od výsmechu Boha a jeho poslov, až po vraždu. Človek je sám schopný prekrútiť realitu a vylúčiť sa z tej Božej. No ani hriech človeka nevie byť silnejší, ako Boží plán a jeho pozvanie k spoločenstvu medzi Bohom a ľuďmi v láske.

Pane, veď ma vo svojej pravde a uč ma byť spolupracovníkom v tvojej vinici.

Fr. Irenej, OP