Počas farského víkendu sme spolu s dominikánmi prežívali aj jednu veľmi významnú udalosť. Náš rodák a kamarát Martin Harazin zložil doživotné rehoľné sľuby.

Maťo vyrastal vo Zvolene na sídlisku Západ a bol aktívnym členom nášho veľkého spoločenstva ešte predtým, ako bol postavený kostol sv. Dominika. Aj potom však pokračoval v miništrantskej službe a svojím príkladom priviedol k oltáru aj ďalších miništrantov. Do rehole dominikánov vstúpil v roku 2014 a prijal meno Joachim. V súčasnosti študuje vo Francúzsku. Na sviatok sv. Dominika pri slávnostnej svätej omši zložil svoje posledné sľuby a sľúbil, že bude slúžil reholi do konca svojho života. Túto významnú udalosť prišli osláviť viacerí dominikáni, niektorých poznáme aj z pôsobenia v našej farnosti, ale pricestovali aj bratia z Čiech či Francúzska. Nechýbala ani Joachimova širšia rodina a všetci sme sa mohli stretnúť na dvore kláštora a prežívať spoločnú radosť  z veľkého kroku nášho mladého farníka.

Joachimovi srdečne blahoželáme a vyprosuje veľa milostí na jeho rehoľnej ceste. Nech duchovne stále rastie a približuje sa k svojmu vzoru sv. Dominikovi.

Alžbeta Paulíková

Foto: Marek Harazin