Lk 9,57-62

Na jednom mieste Ježiš pripodobňuje nebeské kráľovstvo perle alebo pokladu na poli, pre ktoré sú ľudia ochotní vzdať sa ostatných vecí. Opisuje skúsenosť človeka s objavením duchovnej reality, viery, ktorá má takú cenu a hodnotu, že v porovnaní s ňou ostatné veci prestávajú byť tak dôležité. Dnes Ježiš hovorí o inej strane mince Božieho kráľovstva. O ťažkostiach znášať nepohodlie a o pokušení, že Boh bude vždy na druhom mieste. Na prvom bude všetko ostatné.

Ježiš pozýva svojich nasledovníkov, aby prešli z tienistej strany vyberať si z Božieho kráľovstva to, čo je užitočné, príjemné, či atraktívne pre osobný prospech. Pozýva prejsť do svetla, v ktorom nebeské kráľovstvo nebude vecou, ale osobným vzťahom s Bohom, ktorého stále hlbšie poznávame a milujeme.

Pane, daj aby sme vo viere viac neboli sluhami, ale priateľmi. (Jn 15, 14-15)

Fr. Irenej, OP