cestaMt 1,1-8

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,“ čítame v dnešnom evanjeliu. Čo kriví naše cesty života? Niekedy sú to momenty sklamaní, utrpenia a životnej krízy. No veľmi často sú to chvíle nesprávneho naviazania na pozemské veci. Ako môžeme vyrovnať tieto chodníky? Nie nadarmo tradícia okrem prikázaní, ktoré nás vedú k správnemu užívaniu vecí, hovorí aj o radách. Aké sú evanjeliové rady? Chudoba, čistota a poslušnosť. Drvivá väčšina ľudí má tieto rady spojené s rehoľníkmi a je to tak správne, pretože sú súčasťou rehoľnej formácie a sľubov. No tieto rady tu nie sú iba pre akúsi mimoriadnu skupinu ľudí. Prijatie dobrovoľnej chudoby, objavenie múdrosti čistoty a schopnosť poslušnosti v miere, ako to prináleží každému, vedia obohatiť život každého veriaceho. Nezúžme svoj život viery iba na príkazy a zákazy, ale vpusťme doň aj svetlo rád a múdrosti evanjelia.

Pane, pomôž nám objaviť múdrosť evanjeliových rád pre môj život.

Fr. Irenej, OP