Jn 10, 31-42

Ježiš chce človeku vrátiť stratenú krásu. Postupne zjavuje, že je jedno s Bohom, že chce ľuďom vrátiť viac, než stratili. Aká je reakcia ľudí? „Zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.“

Oni v ňom stále vidia len človeka. Viera ich oslepila, sú presvedčení, že ich poznanie Boha je dokonalé. Vedia, kde je Boh, kde ho niet. Kde sa Boh zjavuje a kde nie. Voči takémuto postoju je aj Ježiš bezmocný.

„Ukázal som vám veľa dobrých skutkov.“ V Ježišovi je prítomné len dobro. Najkrajšie Božie dielo na tejto zemi je Ježišov život. Je dar ľuďom, aby mohli dosiahnuť spásu. A jeho spolubesedníci držia v ruke kamene, aby ho zabili. Táto scéna je už začiatkom toho, čo sa udeje na Kalvárii.

Fr. Šimon OP