Mt 9, 1- 8
Niektorí ľudia vyčítajú katolíckej tradíciu spovednú prax, v ktorej sa im zdá, že keď sa katolíci vyspovedajú, tak dostanú rozhrešenie a tým sa môže obchádzať náprava ťažkostí s blížnymi. V určitom momente nás môže v tomto duchu prekvapiť ľahkosť, s ktorou Ježiš odpúšťa hriechy v dnešnom evanjeliu. No je to iba otázka prvého dojmu. Keď sa hlbšie zamyslíme nad dnešným úryvkom, tak Ježiš po odpustení hriechov posiela uzdraveného domov, medzi svojich. Aj tento text nám hovorí o tom, že hriechy sa nedajú naprávať vo všeobecnosti v spoločnosti. Hriechy sa dajú odpúšťať u jednotlivcov, ktorí si uvedomujú svoj podiel na prinášaní zla do tohto sveta. Spoznaním pravdy alebo klamstiev, ktoré si hovoríme o sebe sami alebo druhí ľudia. Obnovením túžby žiť úprimným životom aj za cenu obety. Aj vedomím trpezlivosti, pretože sú mnohé veci, na ktoré jednotlivci potrebujú v živote dozrieť, aby sa stali nástrojom odpustenia a nápravy. Odkiaľ je tá Ježišova ľahkosť? Z jeho kríža, keď on dal za nás život, aby sme my mohli žiť.

Pane, daj, aby sme tvoje milosrdenstvo neprijímali ľahkovážne.

Fr. Irenej, OP