Eucharistia - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 6, 1-15

Ježiš položil Filipovi na otázku: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Bolo tam prítomných asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí. Filip odpovedal Ježišovi: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“ Filip tým chce povedať, že nie je možné nasýtiť také množstvo ľudí. Dnešné Božie slovo nám dnes pripomína, že nosíme v sebe hlad, ktorý nedokážeme nasýtiť za žiadne peniaze.

Tento hlad chce Ježiš nasýtiť. Hlad po zmysle a naplnení života. Najhlbší hlad, o ktorom písal prorok Ámos v ôsmom storočí pred Kristom: „Hľa, prídu dni, hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ (Am 8, 11)

„Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.“ Ježiš rozmnožil päť chlebov a dve ryby a nasýtil všetkých prítomných a ostalo ešte dvanásť košov odrobín. Ježiš týmto znakom zjavil svoju moc. Ale utiahol sa do samoty, lebo najedení nepochopili, že telesný hlad a jeho nasýtenie nie je to najdôležitejšie, čo Ježiš ponúka. On sám túži byť naším pokrmom. Modlime sa dnes za hlad po Božom slove, po Eucharistii. Hlad po Ježišovi.

Fr. Šimon OP